Tiếng Việt English
Văn hóa cho - nhận
Người Việt xưa nay luôn trân quý những giá trị tinh tế trong văn hóa ứng xử giữa người với người. Trong đó, cho và nhận quà tặng cũng được xem là một hành vi văn hóa, vì vậy nên cần phải có “văn hóa cho” và “văn hóa nhận”.
 
 
 
 
Cho đi rồi nhận lại luân phiên xoay vòng không tìm thấy điểm dừng, bởi con người khó có ai thoát khỏi chữ nợ tình, nợ duyên. Chúng ta không nhất thiết phải nhận được điều gì đó khi cho đi, bởi sự thanh thản trong tâm hồn chính là sự đền đáp tuyệt vời nhất.